22. juni 2017

Depresjon

Et utgangspunkt for å undersøke om du kan være deprimert er å stille seg to spørsmål som gjelder humør og interesser: “Har du de siste par uker kjent deg nedfor, deprimert og ofte følt at alt var håpløst?” og “Har du de siste par uker ofte følt at du ikke interesserer deg for eller gleder deg over det du gjør?”. Er svaret ja, vil et tredje spørsmål være om du ønsker hjelp for disse problemene. Andre symptomer på depresjon er;

 • Svekket konsentrasjon og oppmerksomhet
 • Redusert selvfølelse og selvtillit
 • Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse
 • Negative og pessimistiske tanker om fremtiden
 • Initiativløshet og beslutningsvegring
 • Tanker og planer om selvmord
 • Søvnforstyrrelser
 • Redusert eller økt appetitt
 • Nedsatt seksuell interesse
 • Angst, rastløshet og uro
 • Irritabilitet og temperamentsutbrudd

les mer om depresjon her

https://www.psykologforeningen.no/publikum/velkommen-til-psykologhjelp/hva-er-depresjon

Kontakt oss her