Angst kan ta mange former, fra at man bekymrer seg for hva som kan komme til å skje, frykt for spesifikke situasjoner, frykt uten at den er knyttet til noe bestemt, frykt for å bli kritisk vurdert av andre, til panikkanfall. Tilstanden kan være preget av vedvarende bekymringer, rastløshet, indre uro/ubehag, irritabilitet eller plutselige anfall. Når angsten hindrer livsutfoldelse i betydelig grad, kalles det ofte en angstlidelse og et sentralt kjennetegn ved angstlidelse er unnvikelse, hvor man unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten

Les mer om angstlidelser her

https://www.psykologforeningen.no/publikum/velkommen-til-psykologhjelp/hva-er-angst-og-angstlidelser