Har du små barn og kjenner på stresset?

Norsk Klinikk for ISTDP er en psykologklinikk som har tilbudt behandling til voksne siden 2017. Våre psykologer har hatt mye å gjøre, så derfor planla vi utvidelse og oppstart av en ny avdeling i Oslo denne våren. 1. april sto lokalene klare i Kristan IV gate i Oslo og 8 psykologer var klare til å ta fatt på arbeidet.

Så er det samtidig sånn i denne spesielle tiden at folk i langt mindre grad oppsøker helsehjelp enn tidligere. Venteværelsene hos fastlegene står tomme, sykehusene opplever at pasienter som har behov for spesialisert helsehjelp ikke kommer til sine timer, og vi som psykologer ser at mennesker ikke tar kontakt med oss for hjelp med stress og andre plager. Samtidig kan vi anta at belastningene er store for mange. For de som nå har ansvaret for små barn kan situasjonen oppleves ekstra krevende. Men så til poenget…..
Vi har ledig tid både i Drammen og Oslo, og vi ønsker å bruke vår kompetanse til noe som oppleves meningsfullt. Har du små barn og opplever noe du gjerne skulle snakket med en psykolog om? Da har vi lyst til å sette av 1-2 timer til å snakke med deg kostnadsfritt, og helt uten smitterisiko. Vi kan gi veiledning knyttet til stress, følelser og tanker du måtte slite med, eller tips og vink om hvor du kan søke videre hjelp.
Hva gjør du for å få snakket med en av psykologene hos oss? Gå inn på kontakskjemaet på forsiden. Når du fyller ut dette starter du meldingsdelen med «Småbarnsforelder». Psykologen tar deretter kontakt med deg for å avtale et tidspunkt for første samtale. Samtalene vil deretter foregå over sikker, digital plattform der dere ser hverandre på skjermen. I første omgang har vi kapasitet til å bistå ca. 30 personer som fyller ut kontaktskjemaet før 14. april.