Stillingsutlysning Norsk Klinikk for ISTDP/Norsk Psykologklinikk i Bergen.

Norsk Klinikk for ISTDP/Norsk Psykologklinikk har som ambisjon å være blant de ledende fagmiljøene i Norge på fokusert og intensivert psykoterapi for et bredt spekter av psykiske lidelser. Vi har en forskningsbasert tilnærming til vår kliniske utøvelse og er opptatt av brukerinvolvering gjennom bruk av tilbakemeldingssystemer og individuell tilpasning av hvert enkelt terapiforløp.

Norsk Klinikk for ISTDP/Norsk Psykologklinikk har i dag 15 terapeuter på dagtid i Drammen og Oslo og vi søker nå å bygge opp et miljø av terapeuter på dagtid i Bergen. Vi søker nå psykologer, psykologspesialister og psykiatere med fullført eller påbegynt ISTDP spesialistprogram/videreutdanning til vår klinikk sentralt i Bergen som åpner 1. september.

Norsk Klinikk for ISTDP/Norsk Psykologklinikk søker kollegaer som ønsker å jobbe i et fagmiljø som setter av tid til å bistå og utvikle hverandre. Vi har ukentlig veiledning med særlig vekt på å fange opp og endre på forløp uten ønsket respons.

Norsk Klinikk for ISTDP/Norsk Psykologklinikk tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser, nyoppussede lokaler, en plass i et sosialt miljø med fokus på trivsel også utenfor arbeidstid. Du må være innstilt på å bidra med din kunnskap og nysgjerrighet i møte med utfordrende kliniske problemstillinger. Hos hos får du tid og mulighet til å utvikle dine terapeut ferdigheter til et høyt nivå.

Her på vår hjemmeside kan du lese mer om klinikken og se hvem som jobber hos oss.

Skriv kort om din motivasjon for å søke og kortfattet CV på: stillinger@istdp-klinikken.no.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Søknader behandles fortløpende.