Hvordan bistår vi deg som er deprimert?

Behandling av depresjon med ISTDP Depresjonsbehandling med ISTDP tar utgangspunkt i en kartlegging av hvilke indre mekanismer som driver depressive symptomer i det aktuelle. Kartlegging av og fokusert arbeid med disse mekanismene går parallelt da kun kartlegging av...

Hvordan bistår vi deg som har angst?

Hvordan bistår vi deg med angst? Vi tar utgangspunkt i dine fysiske angstplager slik du opplever dem akkurat nå. Det aller første vi vurderer er om angstsymtomene er såvidt sterke at før vi forsøker å kartlegge, forstå eller undersøke hva som driver dem må vi hjelpe...

Traumebehandling med ISTDP

Traumelidelser er et vidt begrep og kan være avgrenset til en dramatisk og skremmende enkelthendelse i voksen alder (f.eks. ran, trussel om drap, ulykke eller alvorlig skade). En posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er kjennetegnet ved at hendelsen blir gjenopplevd...