Hva kan vi hjelpe deg med?

Depresjonsbehandling med ISTDP

Behandling av depresjon med ISTDP Depresjonsbehandling med ISTDP tar utgangspunkt i en kartlegging av hvilke indre mekanismer som driver depressive symptomer i det aktuelle. Kartlegging av og fokusert arbeid med disse mekanismene går parallelt da kun kartlegging av...

les mer

Angstbehandling med ISTDP

Angst kan ta mange former, fra at man bekymrer seg for hva som kan komme til å skje, frykt for spesifikke situasjoner, frykt uten at den er knyttet til noe bestemt, frykt for å bli kritisk vurdert av andre, til panikkanfall. Tilstanden kan være preget av vedvarende...

les mer

Personlighetsvansker og personlighetsforstyrrelse

Hva innebærer det å ha en personlighetsforstyrrelse? Personlighetsforstyrrelse kan vise seg på ulike måter: For det første kan man ha vansker med å regulere egne følelser. Man kan ha raske følelsesmessige svingninger. Følelsene kan også bli svært intense. Dette...

les mer

Traumebehandling med ISTDP

Traumelidelser er et vidt begrep og kan være avgrenset til en dramatisk og skremmende enkelthendelse i voksen alder (f.eks. ran, trussel om drap, ulykke eller alvorlig skade). En posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er kjennetegnet ved at hendelsen blir gjenopplevd...

les mer

Andre psykologiske plager

Mange andre psykologiske vansker gir seg som oftest utslag i måten man forholder seg til seg selv (selvfølelsesproblematikk), vansker i relasjon med andre mennesker eller ulike kroppslige symptomer. Noen ganger er plagene tydelige andre ganger mer diffuse. Er du...

les mer

Medisinsk uforklarte plager og symptomer(MUPS)

Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) er et samlebegrep for tilstander som karakteriseres av subjektive symptomer uten objektive funn; man har ikke klart å påvise noen underliggende medisinsk årsak. Mange opplever at til tross for helt konkrete plagsomme...

les mer

Hvordan erfare om ISTDP er hjelpsomt?

I ISTDP vil terapeuten være aktiv sammen med deg fra starten av behandlingen. Dere vil fra første øyeblikk forsøke å sammen finne ut hva som er vanskene dine og hva som driver dem. Du vil bli invitert til et samarbeid om å forstå...

les mer

Vi følger retningslinjer for smittevern ved fysisk oppmøte på våre klinikker. Vi tilbyr også videokonsultasjoner på sikker og brukervennlig plattform. Bestill time hos psykolog i Oslo eller Drammen ved å legge inn kontaktinformasjon under så tar vi raskt kontakt med deg på telefon eller e-post.

Bestill time hos psykolog i Oslo eller Drammen

Legg inn kontaktinformasjon og hva det gjelder så tar vi raskt kontakt med deg på telefon eller e-post. Ikke legg igjen personsensitiv informasjon og husk å skrive ditt telefonnummer.

Norsk Klinikk for ISTDP

har avdelinger i Drammen og Oslo:

Kristian IVs gate 13 i Oslo

Nedre Storgate 11 (inngang Schwenchegata) i Drammen