19. november 2018

Ledige stillinger ved Norsk Klinikk for ISTDP

Norsk Klinikk for ISTDP har som ambisjon å være blant de ledende fagmiljøene i Norge på fokusert og intensivert psykoterapi for et bredt spekter av psykiske lidelser. Vi har en forskningsbasert tilnærming til vår kliniske utøvelse og er opptatt av brukerinvolvering gjennom bruk av tilbakemeldingssystemer og individuell tilpasning av hvert enkelt terapiforløp. 

Norsk Klinikk for ISTDP har i dag seks terapeuter på dagtid og vi søker nå å bygge opp et miljø av terapeuter på kveldstid. På sikt vil det være muligheter på dagtid. Vi søker nå psykologer, psykologspesialister og psykiatere med fullført eller påbegynt ISTDP videreutdanning til vår klinikk sentralt i Drammen.

Norsk Klinikk for ISTDP søker kollegaer som ønsker å jobbe i et ambisiøst fagmiljø som setter av tid til å bistå og utvikle hverandre. Vi har ukentlig veiledning med særlig vekt på å fange opp og endre på forløp uten ønsket respons.

Norsk Klinikk for ISTDP tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser, nyoppussede lokaler, en plass i et sosialt miljø med fokus på trivsel også utenfor arbeidstid. Du må være innstilt på å bidra med din kunnskap og nysgjerrighet i møte med utfordrende kliniske problemstillinger. Hos hos får du tid og mulighet til å utvikle dine terapeut ferdigheter til et høyt nivå.

Se vår hjemmeside klinikken.istdp.no for informasjon om klinikken og hvem som jobber hos oss.

Skriv kort om din motivasjon for å søke og kortfattet CV på: stillinger@istdp-klinikken.no. 

Vi ser frem til å høre fra deg!