22. juni 2017

Når kan det være hensiktsmessig å oppsøke psykolog?

Noen ganger kan hverdagen bli så strevsom at du ikke lenger håndterer de utfordringer og situasjoner som oppstår. På tross av forsøk på egen mestring og hjelp fra andre, vedvarer vanskelighetene.

Da kan det være lurt å oppsøke profesjonell hjelp for å få et klart bilde av hva som driver og opprettholder lidelsen og hvordan komme seg ut av den.

Psykisk lidelse kan gi høyst ulike symptomer og plager som for eksempel nedstemthet/vedvarende tristhet, økt irritabilitet, grubling, eller vansker med å sove. Andre kan oppleve å føle seg rastløs og kroppslig urolig og at det er vanskelig å slappe av. Andre igjen kan oppleve at de psykiske vanskene viser seg som kroppslige smerter, som for eksempel hodepine, fordøyelsesbesvær eller muskelspenninger. For noen kan det oppstå problemer i forhold til menneskene rundt seg, at de ikke får relasjoner til å fungere slik de ønsker, havner i konflikter, opplever stadige skuffelser, eller på andre måter strever med å ha et godt forhold til andre. Slike plager kan igjen føre til at man unngår en del situasjoner hvor disse symptomene blir synlige for andre; som for eksempel jobb, studier, sammen med venner eller andre nære personer. Hvis du opplever at du er i ferd med å trekke deg unna andre, føler deg fastlåst i uheldige mønstre eller ikke greier å fungere på viktige livsområder, kan det være nyttig å søke hjelp.

Se fanen “Hva kan vi hjelpe med?” for mer informasjon.