Hva innebærer det å ha en personlighetsforstyrrelse?

Personlighetsforstyrrelse kan vise seg på ulike måter:
For det første kan man ha vansker med å regulere egne følelser. Man kan ha raske følelsesmessige svingninger. Følelsene kan også bli svært intense. Dette gjelder både positive følelser som for eksempel glede og interesse- og negative følelser som for eksempel tristhet, sinne, skyld og skam. Andre følelser kan bli diffuse; man har ikke god nok følelsesmessig bevissthet om dem. Også dette kan gjelde både positive og negative følelser.
Videre har man ofte en dårlig og/ eller svingende selvfølelse. Noen har vedvarende dårlig selvfølelse og føler seg mindre verdt enn andre. Andre har sterke svingninger: de kan føle seg på topp den ene dagen og langt nede den neste.

(https://www.psykologforeningen.no/publikum/velkommen-til-psykologhjelp/hva-er-personlighetsforstyrrelser)