Våre psykologer og psykologspesialister i Oslo

Madeleine Lagerström

Madeleine Lagerström har mange års erfaring både fra ungdom og voksne som i perioder strever med depresjon, angst, lav selvfølelse, stress, sorg, samlivsproblemer, spiseforstyrrelser, traumer, akutte kriser og livsbelastninger. Hun har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten for voksne. I  tillegg har hun og jobbet med familieterapi og parterapi. Madeleine er psykologspesialist, med spisskompetanse i psykoterapi. Det vil si at hun har fordypet seg i terapimetodikk (ISTDP) som har gode resultater i forskning. 

Sebastian Dijkman

Sebastian Dijkman er psykolog og utdannet ved NTNU med erfaring fra spesialisthelsetjenesten i AHUS og i Trondheim. Hans spesialiseringsområde er psykoterapi for voksne med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for voksne med et bredt spekter av psykologiske vansker. Sebastian har i tillegg erfaringsbakgrunn fra metakognitiv terapi.

Miriam W. Nilsson

Miriam W. Nilsson er psykolog og utdannet ved Universitetet i Bergen (UiB). Miriam har erfaring fra spesialisthelsetjenesten i Bergen, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Vestre Viken. Hun har videreutdanning i klinisk voksenpsykologi ved Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP), og spesialiserer seg nå innen psykoterapi for voksne med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Reza Zarabi

Reza Zarabi er psykolog og utdannet ved NTNU i 2013. Han har klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten med arbeid på Modum Bad, Lovisenberg poliklinikk og døgnbehandling. Han har spesialisering i psykoterapi for voksne innenfor intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), og bred erfaring med angst og stress, depresjon, lav selvfølelse, relasjonelle vansker, fysiske plager med psykiske årsaker og traumer. Reza tilbyr terapi både på norsk og engelsk.

Pauline M. Rise

Pauline Myntevik Rise er psykolog. Hun har bred erfaring fra arbeid med unge voksne, voksne og eldre som strever med relasjonelle vansker, angst, depresjon, lav selvfølelse, traumer, kriser, psykosomatiske problemstillinger, samt spill, rus og annen avhengighetsproblematikk. Pauline har tidligere jobbet mange år i spesialisthelsetjenesten på DPS og innenfor TSB. Hun har fordypet seg i psykoterapi og terapimetoden ISTDP. 

Sigbjørn Henning

Sigbjørn Henning er utdannet psykolog ved NTNU. Han har tidligere jobbet i spesialisthelsetjenesten for St. Olavs Hospital og for Akershus Universitetssykehus, med poliklinisk- og akuttpsykiatrisk erfaring. I tillegg har han arbeidet med private sakkyndige oppdrag. Sigbjørns spesialiseringsområde er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Ernst O. Botnen

Ernst Olav Botnen er utdannet psykolog ved NTNU. Han har bred erfaring fra arbeid med voksne (DPS, TSB) og barn og ungdom (BUP). Hovedinteressen til Ernst er å forstå hva god psykisk helse er og hvordan samskape ønsket endring på en effektiv måte. Ved siden av blant annet angst- og depresjonsplager har Ernst engasjement og erfaring med spesielt to andre grupper: Å hjelpe klienter som har vært i flere tidligere behandlinger uten ønsket resultat, samt å hjelpe klienter med såkalte psykosomatiske plager. Det vil si kroppslige plager der man foreløpig ikke har funnet en underliggende medisinsk årsak. Ernst er i dag på slutten av sin spesialisering i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Kristoffer Ludvigsen

Kristoffer Ludvigsen er psykolog og utdannet ved NTNU. Han har erfaring fra spesialisthelsetjenesten i Vestre Viken og Stavanger Universitetssykehus. Hans spesialiseringsområde er psykoterapi med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for voksne, med et bredt spekter av psykologiske vansker. Kristoffer er i tillegg fagfellevurdert terapeut i Basal Eksponeringsterapi (BET).

Håvard Hallan

Håvard Hallan er utdannet psykolog ved NTNU. Han har tidligere jobbet for Aklinikken, Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, og Psykologvirke. Håvards spesialiseringsområde er ISTDP og jobber med et bredt spekter av psykologiske vansker. 

Benne-Christer Bakke

Benne-Christer Bakke er psykolog og utdannet ved universitetet i Bergen. Han spesialiserer seg i psykoterapi med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) som fordypning. Han har bred erfaring fra arbeid i psykisk helsevern med voksne pasienter. Han har også erfaring fra arbeid ved familievernkontor og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Ønsker du kontakt med en av våre psykologer?